Vsi učenci na PŠ Sveti Lenart imajo na urniku tudi predmet Angleščina, kjer se pretežno sporazumevamo v angleškem jeziku.

V kombiniranem oddelku 1., 2. in 3. razreda se učenci že znajo predstaviti, preko pravljic, pesmi in iger spoznavajo barve, števila števila, izraze za živali ipd.  Učijo se barvati po navodilih, a tudi igre se ne branijo. Ob sončnem vremenu si možgane prezračimo tudi zunaj, to pa prispeva k multisenzornem učenju tujega jezika. Učenci 3. razreda pa že odkrivajo svet, spoznavajo različne tuje jezike, zastave in ljudi.

    
Spletne povezave za utrjevanje:

7 continents of the world     The more we get together      Brown bear     The little orange house   

Can you make a happy face?     Halloween pumpkin        Knock knock-trick or treat             Grey Squirrel

Scarecrow song               I like the flowers

Učenci pri pouku razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika (ritem, intonacija, izgovarjava). Pri pouku smo spoznali ritmični ples Phonics Dance, na podalgi katerega smo oblikovali učni pripomoček Phonics Dance Poster, ki ga uporabljamo pri vsaki uri pouka.

V šolsko knjižnico je prispelo precej novih in zanimivih angleških slikanic, ki se jih učenci lahko izposodijo. Nekatere obravnavamo tudi pri pouku angleščine. Ena od njih je Monkey Puzzle, ustvarjalca te knjige pa sta Julia Donaldson in Axel Scheffler.

Monkey Puzzle (Paperback)

Učenci s pomočjo različnih didaktičnih iger spoznavajo in usvajajo angleške glasove. Izdelali smo tudi plakat Phonics Dance, ki nam pri tem pomaga.

Jolly songs Digraphs so pesmi, s katerimi učenci razvijajo bralno zmožnost. Učenci radi raziskujejo besede v angleščini in jih prirejajo ter razvrščajo. Za podkrepitev se poslužujemo ritmične izreke, rim in gibov.

 

Sneg nam je dobro polepšal dni. Pri ngleščini pa smo kljub temu obiskali Antarktiko in zaplesali s pingvini.

Učenci so z zanimanjem poslušali pravljico Froggy gets dresses, kjer so preko zanimive situacije spoznavali in usvajali znanje besed s področja oblačil.

815300

V 4. in 5. razredu pa je za igro nekoliko manj časa, saj imamo delovni zvezek in zvezek, kamor že zapisujemo učno snov. Vendar se kljub temu najde čas za popestritev pouka: modna revija, oblikovanje stripa, branje knjig.

Ker nekateri učenci znajo že zelo dobro brati v angleškem jeziku, je prav, da bralno zmožnost še dodatno razvijajo. Zato imajo  možnost opravljanja angleške bralne značke. K temu jih vzpodbujajte tudi vi, spoštovani starši, saj s tem otroci oblikujejo pozitiven odnos do tuje literature, slikanic ipd.

   

Učenci so zelo suvereno predstavili sošolcem svojo najljubšo knjigo. Izdelali so tudi manjši plakat, ki jim je služil kot pomoč pri predstavitvi.

Spletne povezave za utrjevanje:

Hello to all the children of the world      Fashion show      Funny bones-The pet shop           Skeleton dance         ABC song

Učenci si lahko ogledajo zanimive prispevke v angleščini na naslednjih spletnih povezavah:
PONS-Spletni slovar       WOW ENGLISH   SUPER SIMPLE SONGS       BRITISH COUNCIL KIDS