Zaposleni

Učitelji:

 • kombinirani oddelek 1., 2., 3. r. – Maja Habjan
 • kombinirani oddelek 4., 5. r. – Zinka Pintar
 • angleški jezik 2., 3., 4., 5. r. – Tanja Košir
 • interesna dejavnost TJA v 1. razredu – Tanja Košir
 • šport 4., 5. r. – Anže Rebič
 • OPB 1.-5.r. – Martina Susman
 • pevski zbor – Gorazd Pintar
 • kombinirana interesna dejavnost 1., 2., 3. r. – Maja Habjan
 • kombinirana interesna dejavnost 4., 5. r. –  Zinka Pintar
 • Vesela šola – Zinka Pintar
 • DSP (dodatna strokovna pomoč) – Zinka Pintar in Anže Rebič

Ostali delavci šole:

 • kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice – Amalija Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – Vlado Potočnik