Zaposleni

Učiteljice:

 • kombinirani oddelek 1., 2., 3. r. – učiteljica Maja Habjan
 • kombinirani oddelek 4., 5. r. – učiteljica Zinka Pintar
 • angleški jezik 2., 3., 4., 5. r. učiteljica Mihela Kokelj
 • interesna dejavnost TJA v 1. razredu – učiteljica Mihela Kokelj
 • šport 4., 5. r. – učitelj Anže Rebič
 • OPB 1. – 5.r. – učiteljica Martina Bukovšek
 • pevski zbor – učitelj Gorazd Pintar
 • kombinirana interesna dejavnost 1., 2., 3. r. – učiteljica Maja Habjan
 • kombinirana interesna dejavnost 4., 5. r. – učiteljica Zinka Pintar
 • Vesela šola – Zinka Pintar

Ostali delavci šole:

 • kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice – ga. Amalija Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – g. Vlado Potočnik