Dopolnilni in dodatni pouk

V šolskem letu 2017/18 zaradi premajhnega števila otrok dopolnilni in dodatni pouk ni organiziran.