Dopolnilni in dodatni pouk

V šolskem letu 2018/19 zaradi premajhnega števila otrok dopolnilni in dodatni pouk ni organiziran.