Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Maja Habjan 1., 2., 3. razred četrtek 5. ura:11.35 -12.20
Kombinirana interesna dejavnost Zinka Pintar 4., 5. razred torek 5. ura:11.35 -12.10
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 1., 2., 3., 4., 5. razred četrtek 1. ura: 8.00 -8.45
Vesela šola Zinka Pintar 4., 5. razred petek 6. ura:12.25 -13.10