Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Brezskrbni počitniški dnevi se počasi iztekajo. Novo šolsko leto se bo pričelo v četrtek, 1. septembra 2022. 

Jutranje varstvo prvi šolski dan ne bo organizirano.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Zaradi korona virusa moramo upoštevati Navodila za ravnanje ob sumu ali potrjenem primeru za VIZ  in Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov v vzgoji in izobraževanju .

Sprejem prvošolcev na PŠ Sv. Lenart bo ob 11.00.

Pouk za učence od 2. do 5. razreda se bo pričel ob 8.00. Šolska vrata bomo odprli ob 7.30.

Prvi dve uri bosta razredni uri, nato pa pouk po urniku.

Učenci 2. razreda naj prvi šolski dan pridejo v šolo šolsko torbo, v kateri naj bo mapa, beležka in peresnica. V šoli bodo dobili delovne zvezke, ki jih boste doma zavili in podpisali.

Učenci od 3. do 5. razreda naj že prvi dan s seboj prinesejo vse potrebne šolske potrebščine po urniku. Tretješolci prvi šolski dan dobijo delovne zvezke v šoli.

3., 4., 5. r.
1.   šolska ura MAT (3,4)/GOS (5)
2.  šolska ura NIT (4,5)/SPO (3)
3.  šolska ura SLJ
4.  šolska ura  TJA

Podaljšano bivanje

Za učence od 2. do 5. razreda, ki ste se prijavili za podaljšano bivanje, bo le-to organizirano takoj po pouku do 16.00. Starše prosimo, da se pogovorite z otrokom, do kdaj bo prvi dan ostal v podaljšanem bivanju. Učencem to zapišete v beležko ali sporočite preko e-pošte: maja.habjan@os-igroharja.si.

Po zaključku pouka ali podaljšanega bivanja starši ne vstopate v šolo, ampak počakate svojega otroka pred šolo.

Prehrana

Malica bo organizirana že prvi dan za vse učence, kosilo pa bo za učence, ki se bodo ta dan prijavili v OPB.

Šolski prevoz

Kombiji pripeljejo v šolo po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole. Po zaključenem pouku pa prvi šolski dan odpelje že ob 12.20 izpred PŠ Sv. Lenart. 

Objavljamo vozni red za prvi šolski dan.

DELAVCI ŠOLE VAM ŽELIMO USPEŠEN IN ČIM BOLJ PRIJETEN ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA.

Dostopnost