Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost  morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. 

V šolskem letu 2023/24 na PŠ Sv. Lenart v 4. in 5. razredu ni dovolj učencev za izvedbo izbirnih predmetov.

 

Za učence, ki v šolskem letu 2023/24 obiskujejo 5. razred PŠ Sv. Lenart in bodo v  šolskem letu 2024/2025 obiskovali 6. razred na matični šoli pripenjamo lanski seznam izbirnih predmetov, ki bo tekom šolskega leta še posodobljen.

 

PREDMET 6. razred na matični šoli  KRATICA  UČITELJ
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Petra Primc Marko
Tehnika NTE Janez Beguš
Nemščina N2N Tjaša Jarc

 

NEMŠČINA

učiteljica TJAŠA JARC

6. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo nemščino, odkrivali podobnosti z nemščino in slovenščino ter spoznavali nemško-govoreče dežele, ki od Slovenije niso tako zelo oddaljene. Nemščino se bomo učili na igriv način, peli pesmice, ustvarjali različne izdelke, reševali križanke, se igrali namizne igre…, skratka zabavno bo. Naučili se bomo osnovne besede in osnovne stavčne strukture. Če bi rad videl, kako zveni nemščina, poslušaj pesmico na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds ali pa se pozabavaj z besedami, ki so si v nemščini in slovenščini zelo podobne. To pa najdeš na tej povezavi: https://quizlet.com/499853829/deutsche-worter-flash-cards/?new

 

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal dve uri tedensko. Lahko je to predura, 6. ali 7. ura.

 

Kako bomo ocenjeni?

V celem šolskem letu bomo pridobili tri ocene, dve ustni in eno iz govornega nastopa.

 

Kaj moram še vedeti?

V današnjem času je svet zelo povezan, zato je priporočljivo, da znamo govoriti čim več jezikov. Ljudje veliko potujejo, se šolajo in delajo v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na poslovnem področju, se povezujejo s tujimi ljudmi preko družabnih omrežij… Dejstvo je, da je Slovenija majhna in če imaš željo pogledati izven meja Slovenije, samo znanje slovenščine ni dovolj. Če ti tuji jeziki ležijo, je zate zelo priporočljivo, da se naučiš še kakšnega. 

 

RAČUNALNIŠTVO

učiteljica MAJDA ŠUBIC

6. razred

 

Vir: https://i7.pngflow.com/pngimage/694/737/png-lightbot-inc-computer-programming-robot-game-robot-game-electronics-text-logo-clipart.png

 

Vir: https://code.org/images/fill-480×360/tutorials/new/bits_bricks.jpg

Vir: https://www.zotks.si/podroc48djamentorji/novice/scratch

 Vir: http://pisek.acm

Kaj moram še vedeti?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Predmet je namenjen ustvarjalnim, kreativnim, zabavnim, nenavadnim, umetniškim, razmišljujočim, energičnim, običajnim, raziskovalnim, dolgočasnim, aktivnim, duhovitim, vzdržljivim, drznim, zadržanim, potrpežljivim, natančnim, zasanjanim, priljubljenim, potrpežljivim, vestnim, odgovornim, izstopajočim,  površnim, prilagodljivim, vztrajnim ali radovednim učencem.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Učenci::

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije…
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Pripravljali se bomo na računalniška tekmovanja, razmišljali o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe. Učenci bodo začeli razumevati nekatere računalniške koncepte, znali načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih. Presenečati ljudi okrog nas. Postali bojo ustvarjalni digitalni državljani in učenci.

Računalništvo v 6. razredu

Razvijali bomo reševanje problemov in izdelovali zanimive in bolj napredne programe. Razumevati bomo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bomo načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih.

Na koncu 6. razreda bomo morda celo izdelali aplikacijo za pametni telefon ali tablico. Pridobili bomo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času našega nadaljnjega šolanja in v življenju.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal eno uro tedensko, 5. ali 6. šolsko uro v učilnici za računalništvo.

Kako bomo ocenjeni?

V šolskem letu bomo pridobili najmanj tri ocene. Oceno učenec pridobi v razgovoru z učiteljem, lahko je ocenjen med vodeno dejavnostjo, ki jo opravlja s sošolcem ali v skupini. Pri ustnem ocenjevanju se vrednoti razumevanje temeljnih konceptov podanih snovi, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja ustvarjenih algoritmov in programov ter samostojnost pri iskanju rešitev zastavljenega problema.

Zakaj?

Postali bomo kreativni, natančni in logično razmišljajoči posamezniki. Pridružite se nam.

 

UMETNOST – likovna ustvarjalnost

učiteljica PETRA PRIMC MARKO

6. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Učenci bodo prek raziskovanja, ustvarjanja, eksperimentiranja, improviziranja in izvajanja kulturno umetniških del poglabljali svojo radovednost, se sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti. Poleg bolj poglobljenega znanja učenci spoznavajo zahtevnejše in bolj raznolike likovne tehnike in ustvarjajo z različnimi materiali na področjih:

 • RISANJA IN SLIKANJA – OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
 • KIPARSTVA – OBLIKOVANJA V TRIDIMENZIONALNEM PROSTORU
 • GRAFIKE – OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
 • OGLED KULTURNO-UMETNIŠKEGA DOGODKA -RAZSTAVE

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal 6. in 7. uro (dvojna ura) vsak drugi teden.

Kako bomo ocenjeni?

Likovno izražanje otrok je izrazito nabito s čustvi. Učitelj mora biti posebej pozoren, da jim njihove bogate neposrednosti in veselja do likovnega izražanja ne zatre. Najpomembnejši pri zapisu ocene je njihov napredek na vseh likovnih področjih, ki ga je dosegel s svojo prizadevnostjo in trudom ter izvirnostjo.

Kaj moram še vedeti?

Glede na program izbirnih predmetov (lahko tudi obisk raznih razstav, izpeljava likovne delavnice v domačem kraju ali izven…) učenci, oziroma starši stroške (prevozi, vstopnine, delavnice…) krijejo sami. Tudi za določene materiale (akrilne slikarske barve, glino…), ki jih potrebujemo pri delu v šoli in  jih bom kupila, starši krijejo stroške po položnici.

 

TEHNIKA

učitelj JANEZ BEGUŠ

6. razred

 

 

 

NA SLIKAH JE LE NEKAJ IZDELKOV, DOBRODOŠLE SO TUDI VAŠE IDEJE.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo:

 • načrtovanje predmetov iz različnih gradiv,
 • izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov,
 • ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo,
 • površinsko zaščito gradiv.

 

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti?

Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

Dostopnost