Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

Učitelji:

 • kombinirani oddelek 1., 2. r. – Maja Habjan
 • druga strokovna delavka v kombiniranem oddelku 1., 2. r. – Liza Ramoveš
 • kombinirani oddelek 3., 4., 5. r. – Anja Čibej
 • SLJ v kombiniranem oddelku 3., 4., 5. r – Liza Ramoveš
 • SPO v 3. r. – Liza Ramoveš
 • GOS v 5. r. – Liza Ramoveš
 • angleški jezik 3., 4., 5. r. – Anja Čibej
 • angleški jezik 2. r. – Liza Ramoveš
 • OPB 1.- 5.r. – Tinkara Pokorn
 • pevski zbor – Gorazd Pintar
 • kombinirana interesna dejavnost 1., 2. r. – Maja Habjan
 • kombinirana interesna dejavnost 3., 4., 5. r. –  Anja Čibej
 • interesna dejavnost TJA v 1. razredu – Liza Ramoveš
 • interesna dejavnost Jezikamo nemško 3., 4., 5. r. – Tjaša Jarc
 • Vesela šola – Liza Ramoveš
 • jutranje varstvo – Anja ČIbej, Liza Ramoveš, Maja Habjan
 • gibalne urice – Tinkara Pokorn

Ostali delavci šole:

 • kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice – Amalija Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – Boštjan Uršič, Andrej Čemažar
Dostopnost