Zaposleni

Učitelji:

 • kombinirani oddelek 1., 2., 3. r. – Maja Habjan
 • druga strokovna delavka v kombiniranem oddelku 1., 2., 3. r. – Katja Bunderšek
 • kombinirani oddelek 4., 5. r. – Zinka Pintar
 • angleški jezik 2., 3., 4., 5. r. – Katja Bunderšek
 • interesna dejavnost TJA v 1. razredu –Katja Bunderšek
 • LUM 4., 5. r. – Katja Bunderšek
 • OPB 1.- 5.r. – Martina Susman
 • pevski zbor – Gorazd Pintar
 • kombinirana interesna dejavnost 1., 2., 3. r. – Maja Habjan
 • kombinirana interesna dejavnost 4., 5. r. –  Zinka Pintar
 • Vesela šola – Zinka Pintar
 • jutranje varstvo – Maja Habjan, Zinka Pintar, Katja Bunderšek

Ostali delavci šole:

 • kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice – Amalija Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – David Ambrožič, Andrej Čemažar
Dostopnost