Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Maja Habjan 1., 2., 3. razred sreda 6. ura: 12.25 – 13.10
Kombinirana interesna dejavnost Zinka Pintar 4., 5. razred torek 6. ura: 12.25 – 13.10
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 1., 2., 3., 4.,  5. razred ponedeljek 1. ura: 8.00 – 8.45
Vesela šola Zinka Pintar 4., 5. razred petek 6. ura: 12.25 – 13.10

Gibalne urice                 Maja Bajželj Plešec       1., 2., 3., 4., 5. r.         ponedeljek         7. ura: 13.15 – 14.00

 

Dostopnost