V četrtek, 12. oktobra, smo spoznavali značilnosti gozda. V gozd smo se odpravili primerno obuti in oblečeni ter s košaro v roki. Opazovali smo vrste gozdov in dreves, drevesa primerjali med seboj po krošnjah, listih, deblih in plodovih, poimenovali grme in podrast, ugotavljali sestavo gozdnih tal… Obnovili smo znanje o praprotih in mahovih. Bogastvo naših gozdov so tudi glive – gobe. Dobili smo golobice, kostanjevke, sirovke, prašnice, bisernice, jurčke in lepotice med gobami, rdeče mušnice. Gobe smo primerjali po užitnosti, trosovnici in rastišču. Gozd nudi zavetje mnogim živalim, človek pa ima od njega veliko koristi. Učenci so iz lastnih izkušenj poročali, katere živali živijo v naših gozdovih in kaj vse nam daje gozd. Dan smo zaključili z reševanjem učnih listov in ustvarjanjem iz gozdnih plodov.

Dostopnost