Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje in JV

PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Traja od 11.30 do 16.00.

V njem se prepletajo naslednje dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost (SD),
  • kosilo,
  • samostojno učenje (SU),
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ).

SPROSTITVENA DEJAVNOST poteka takoj po pouku, da se učenci sprostijo in odpočijejo. Igrajo se na igralih, mečejo balinčke, se igrajo različne družabne igre, barvajo, rišejo, poslušajo glasbo, igrajo različne igre z žogo, skačejo s kolebnicami…

KOSILO imamo ob 13.25. Učenci se navajajo na kulturo prehranjevanja, primerno vedenje pri mizi, umivanje rok pred jedjo in po njej, na spoštovanje hrane. Dežurni učenci pomagajo pripraviti pogrinjke za kosilo, prinesti in odnesti hrano ter počistiti mize. Kosilo se odjavi učiteljicam ali v kuhinjo do malice.

Pri SAMOSTOJNEM UČENJU se učenci navajajo na samostojno delo. V tem času opravljajo domačo nalogo. Učijo se načrtovati svoje delo, uporabljati različne vire, upoštevajo navodila, narejene naloge preverijo. Znajo poiskati oziroma nuditi pomoč. Navajajo se na natančnost in potrpežljivost pri delu.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA učencem omogoča sprostitev in razvedrilo, hkrati pa ob raznih dejavnostih razvijajo svoje sposobnosti, so ustvarjalni, se učijo organizirati in aktivno/kvalitetno preživljati svoj prosti čas, navezujejo medsebojne odnose, bogatijo doživljajski svet. Učenci pod učiteljevim vodstvom urijo ročne spretnosti, pojejo, plešejo, telovadijo in se igrajo razne gibalne in socialne igre, ustvarjajo za različne priložnosti, rešujejo dodatne naloge …

Podaljšano bivanje bo v letošnjem šolskem letu vodila učiteljica Tinkara Pokorn.

V letošnjem šolskem letu je na šoli organizirano JUTRANJE VARSTVO od 6.30 do 7.55. Izvajamo ga učiteljice Anja Čibej, Liza Ramoveš in Maja Habjan.

Dostopnost